Tubogel®

 Ibland kan det löna sig att tillåta en översvämning!

 

Tubogel®

En översvämning med 2 giftfria komponenter fixar rörläckaget

     
FÖRE                           EFTER

                                        

 Hur fungerar det hela?

Först blockerar vi röravsnittet där läckan finns med uppumpbara gummiballonger. Sedan tömmer vi det defekta röret och rengör det. Efter det sänder vi en videokamera ner för att kontrollera att röravsnittet är tomt och för att exakt lokalisera skadan.

Härefter fyller vi röret med systemkomponenten 'T1', som är en giftfri silikatlösning. Denna lösning tränger sig lätt genom rörskadan in i jorden. Jorden fungerar sedan som ett slags gripyta.

'T1'-komponenten sugs nu tillbaka till tanken och rörst sköljs med vatten. Nu fyller vi röret med härdaren 'T2'. Också den är helt giftfri. Då denna komponent kopmmer i kontakt med 'T1' i jorden bakom rörskaden reagerar de båda komponeterna och bildar en betongaktig silikat som tätar röret för gott.

Vi suger härefter tillbaka resterna av 'T2'-komponenten.

Rörsystemet kan tas i bruk 45 minuter efter att röret tömts på 'T2'.

Den slutgiltiga härdningen sker inom en vecka, varefter ett trycktest för kontroll av tätheten kan utföras.


 Var kan man använda Tubogel®-metoden ?

Tubogel®-metoden kan med fördel tillämpas då man inte önskar/kan utföra grävnings arbeten. T.ex. i centrum av gamla städer, under byggnader och bensinstationer. Då man inte behöver utföra grävningsarbeten är metoden ypperlig i industriområden och under livligt trafikerade vägar och gator.    

Tubogel®  komponenterna 'T1' och 'T2' är undersökta av "Hygiene-Institut des Ruhrgebiets" och befunnits miljövänliga. Ett motsvarande certifikat föreligger.  

     • Utan att behöva gräva

     • Rörledningens inre diameter förminskas inte

     • Det behövs ingen specialutrustning

     • Våra skolade medarbetare fixar 50...100m om dagen 

     • Tubogel® är användbart för alla rörmaterial och -typer, oberoende av profil

     • Reparationsmassan är ett betongaktig, miljövänlig silikat

     Om det i det skadade röravsnittet rör sig om stora hål, eller om röret har brustit eller störtat ned i en grop, måste andra metoder tillämpas

     EXEMPEL PÅ EN SANERING (.pdf)

  » till tillverkarens, :s hemsida    » tillbaka till första sidan