Tubogel®

 Tulvaaminen on ratkaisu!

 

Tubogel®

2-komponenttinen myrkytön tulvausmenetelmä on varma korjaustoimenpide, joka antaa tiiviin tuloksen.

     
ENNEN                           JÄLKEEN

 Miten se toimii?

Vioittunut viemäriputkisto tyhjennetään, puhdistetaan sekä videokuvataan.

Tämän jälkeen putkisto täytetään (tulvataan) järjestelmäkomponentilla T1, joka on myrkytön silikaattiliuos. Liuos tunkeutuu vaivattomasti viottuneiden kohtien läpi maa-ainekseen käyttäen sitä tartuntapintana.

T1-komponentti imetään takaisin säiliöautoon ja viemäriputkisto huuhdellaan, jonka jälkeen se tulvataan T2-komponentilla, joka myös on myrkytön silikaattiliuos. 

Myös tämä liuos tunkeutuu vaivattomasti viottuneiden kohtien läpi maa-ainekseen. Siellä komponentit T1 sekä T2 yhdistyvät kiinteäksi betonimaiseksi silikaatiksi ja näin viemäriputkisto tiivistyy pysyvästi.

T2-komponentti imetään takaisin säiliöautoon ja lopuksi viemäriputkisto huuhdellaan.

Viemäriverkosto voidaan ottaa käyttöön 45 minuuttia senjälkeen kun T2-komponentti on imetty takaisin säiliöautoon. Vuotokohta on täysin kovettunut viikossa, jolloin myös verkosto jälkitarkastetaan paineistamalla.

 Käyttökohteet

Tubogel® -menetelmää voi käyttää kaikkialla, missä piikkaus- / purku- tai kaivaustöitä ei haluta tai voida tehdä. Vanhojen kaupunkien keskustoissa, rakennusten alla, huoltoasemilla, teollisuusalueilla missä ei haluta tai voida keskeyttää tuotantoa pitkiksi ajoiksi sekä liikenteen solmukohdissa missä rakennustyöt estävät liikenteen sujuvuuden.

Tubogel®  komponentit T1 sekä T2 on testattu Hygiene-Institut Gelsenkirchenissa Saksassa, joka on myöntänyt sertifikaatin Tubogel saneerausmenetelmän ympäristöystävällisyydestä.

Ilman piikkaus- / purku- tai kaivaustöitä!

Vuotokohdat todetaan ja luokitellaan kun viemäriverkosto on tutkittu videokuvaamalla sekä mahdollisesti paineistamalla. Nyt verkoston saneeraaminen voi alkaa!

Saneerauksessa käytetään kahta liuosta, jotka automaattisesti löytävät vuotokohdat sekä tukkivat ne reagoimalla keskenään.

Verkoston halkaisija ei toimenpiteestä pienene.

Tubogel tulvausmenetelmälllä saneeraukseen ei tarvita mitään erikoislaitteita.

Pieni koulutettu ryhmä pystyy käsittelemään 50-100 metriä viemäriverkostoa päivässä.

  Tubogel® - Mitä se on?

Tubogel® on tulvausmenetelmä, jolla tiivistetään viemäriverkostoja, joihin ei pääse käsiksi ilman piikkaus- / purku- tai kaivaustöitä.

Tubogel®:illa voidaan saneerata kaikkia tunnetuja putkimateriaaleja riippumatta putken profiilista. Menetelmällä voidaan saneerata putkia aina 800mm halkaisijaan asti.

Tubogel®  on ympäristöystävällinen. Käytetyt komponentit sisältävät silikaatteja, joita on käytössä myös elintarviketeollisuudessa.

Lopputuloksena vakaa betonimainen silikaatti, joka on ympäristölle taatusti neutraali.

Yhdistyessään ympäröivään maa-ainekseen, parantaa se putken kiinnittymistä sekä mekaanista lujuutta. Koska Tubogel® korjaa ainoastaan verkoston vaurioituneet kohdat, ei verkoston ehjissä kohdissa tapahdu muutoksia.

Mikäli verkostossa on suuria halkeamia, vajoamia tai putki on osittain romahtanut, on ne saneerattava muiden menetelmien yhteydessä.

» Valmistajan, GeoChemie:n kotisivuille